Pressiteade: Kliinikum avab infotelefonid vähihaigetele

Tartu Ülikooli Kliinikumis jätkub vähihaigete ravi hoolimata riigis kehtivast eriolukorrast ning COVID-19 levikust. Tänasest, 8. aprillist avab kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik ka vähihaigetele mõeldud infotelefonid.

„Olgugi, et COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorras on plaaniline arstiabi kliinikumis ja ka teistes Eesti raviasutustes peatatud, tagab kliinikum aegkriitilist arstiabi haiguste osas, mille diagnostika ja ravi edasilükkamine kahjustab haigete prognoosi tervisele ja elule,“ ütles hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja dr Peeter Padrik.

Aegkriitilise arstiabi vajavate haiguste hulka kuuluvad ka pahaloomulised kasvajad, mille puhul tuleb leida tasakaal põhihaiguse ja viiruse riskide vahel. „See ei ole alati lihtne, sest tuleb lähtuda iga konkreetse patsiendi ja haiguse eripäradest. Lisaks toimub kasvajatesse haigestumine ka viiruse pandeemia ajal ning ka uutele kasvajahaigetele tuleb tagada kvaliteetne diagnostika ja ravi käsitlus,“ selgitas hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja.

Et tagada kriisiolukorras Tartu Ülikooli Kliinikumi ja pahaloomuliste kasvatajatega patsientide suhtlus optimaalseimate lahenduste leidmiseks kriisiolukorras, avas kliinikum täiendava kahepoolse infokanali. „Hematoloogia-onkoloogia kliinik soovib tagada nii kasvajahaigete diagnostika ja ravi järjepidevust kui ka uute pahaloomulise haiguse kahtlusega patsientide õigeaegse uuringutele jõudmise,“ kinnitas dr Padrik.

Seetõttu on 8. aprillist avatud Tartu Ülikooli Kliinikumivähihaigete infotelefonid nii hematoloogiliste kui ka onkoloogiliste haigustega patsientidele ning ka e-posti aadress küsimuste esitamiseks. Hematoloogilistehaigustega patsiendid saavad helistada teisipäevast reedeni kell 9:00–14:00 telefonil 731 9893 ning onkoloogilistehaigustega patsiendid esmaspäevast reedeni kell 8:00–15:00 telefonil 731 9802. Kõikidel tööpäevadel on patsiendid oodatud kirjutama küsimuste korral ka e-postilevahikeskus@kliinikum.ee.

Telefoni ja e-posti teel saab teavet kliinikumi pahaloomuliste kasvajate ja hematoloogilise haigusega seotud ravi korralduse kohta, esitada küsimusi eriolukorra ajal planeeritud ravi kohta ning edastada diagnostika- ja ravi korraldusega seonduvaid võimalikke probleeme ja küsimusi pahaloomuliste kasvajatega kliinikumi patsientide poolt.

Tartu Ülikooli Kliinikumis jätkub pahaloomuliste kasvajatega või nende selge kahtlusega patsientide diagnostika ja ravi, välja arvatud juhud, mille korral olemasoleva tõenduspõhisuse põhjal käsitluse edasilükkamine ei halvenda haiguse prognoosi. Edasi lükatakse kasvajate järelkontrollide vastuvõtud ja uuringud, kui ei esine haiguse retsidiivile viitavaid tunnuseid. Selle hinnangu annab iga patsiendi haigusjuhule raviarst. Kui vastuvõtu või ravi kuupäevad muutuvad, siis võetakse patsiendiga ühendust. Juhul, kui patsiendiga pole enne vastuvõttu ühendust võetud, toimub kõik plaanipäraselt ja patsient on oodatud vastuvõtule/ravile varasemalt kokkulepitud ajal.

Lisainfo:
Peeter Padrik, hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja
Peeter.Padrik@kliinikum.ee
Tel: 731 9800