Pressiteade: Kliinikum kuulutab välja kliinikumi preemia konkursi

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus kuulutab välja konkursi kliinikumi preemia kandidaatide esitamiseks. Kliinikumi preemia antakse välja eesmärgiga tunnustada teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele.

Vastavalt preemia statuudile on oodatud kandidaate esitama kõik Eesti tervishoiuasutused ja erialaseltsid, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond, Eesti Arstide Liit ja Eesti Haiglate Liit. Iga nimetatud institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi ning vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata ühel korral.

„Sarnaselt eelmisele aastale, ei toimu ka 2021. aastal traditsioonilist kliinikumi kevadkonverentsi tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast ning tervishoiusektori fookusest COVID-19 pandeemia ületamiseks. Teisalt väärivad tervishoius töötavad isikud tunnustamist rohkem kui kunagi varem, mistõttu on oluline jätkata kliinikumi preemia väljaandmise traditsiooni,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne kolmandat korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos, dr Tiiu Aro, dr Urmas Siigur ja dr Väino Sinisalu.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 28. aprilliks 2021 e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee.

Teate edastas:
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 731 9423