Pressiteade: Kliinikum laiendab patsientide COVID-19 testimist

Käesolevast nädalast suurendab Tartu Ülikooli Kliinikum COVID-19 leviku tõkestamise meetmeid haiglaruumides. Lisaks sellele, et seni on tehtud SARS-CoV-2 testid kõigile riskimaakondadest statsionaarsele ravile saabunud patsientidele, hakatakse testima ka kõiki päevakirurgia patsiente. Uus kord hakkab kehtima kolmapäevast, 11. novembrist.

Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht professor Joel Starkopf peab Eesti epidemioloogilist olukorda muret tekitavaks hoolimata sellest, et Tartumaa nakatunute numbrid on püsinud tagasihoidlikud. „Jälgime olukorda igapäevaselt, sealhulgas Tartu Ülikooli matemaatikaprofessori Krista Fisheri prognoose, mille alusel võib mõne nädala pärast olla COVID-19 tõttu haiglaravi vajavaid patsiente märkimisväärselt rohkem,“ rääkis prof Starkopf. Et kaitsta tervishoiutöötajaid ja teisi haiglaravil viibijaid, on kriisijuhtimismeeskond otsustanud sisse viia kohustusliku testimise riskimaakondade patsientidele. Riskimaakonnad nimetab kriisijuhtimismeeskond igal esmaspäeval infektsioonikontrolli teenistuse ettepanekul. 9.–15. novembril on riskimaakondadeks Harju ja Ida-Viru maakond.

Uus testimise kord hõlmab statsionaarse ravi ja päevakirurgia patsiente. „SARS-CoV-2 testimine on vajalik kõigil riskimaakondadest plaanilisele või erakorralisele statsionaarsele ravile tulnud patsientidel, välja arvatud kuni 14-aastastel asümptomaatilistel lastel. Statsionaarsele ravile saabujatel tehakse test kliinikumis esimesel võimalusel pärast patsiendi haiglasse vastuvõtmist,“ selgitas kriisijuhtimismeeskonna juht. Teiste maakondade patsientide testimine jääb raviarsti otsustada, kes lähtudes epidemioloogilisest anamneesist, patsiendi kaebustest ja kliinilistest sümptomitest, korraldab vajadusel testimise.

Kõik päevakirurgia patsiendid, sõltumata maakonnast (välja arvatud kuni 14-aastased asümptomaatilised lapsed), peavad tegema SARS-CoV-2 testi kuni 72 tundi enne kliinikumi saabumist. „Proovi võtmisele saatmise eest hoolitsevad kliinikumi tervishoiutöötajad. Patsiendi mugavuse suurendamiseks on kliinikum sõlminud kokkulepped erinevate maakondade testimispunktidega,“ rääkis professor Starkopf.

Ambulatoorsed vastuvõtud (v.a päevakirurgia) ja uuringud jätkuvad senise korralduse alusel, mille puhul tuleb patsiendil endiselt täita tervisedeklaratsioon, teha käte antiseptikat, kanda maski ning hoida distantsi.

Tartu Ülikooli Kliinikumis viibib 9. novembri seisuga ravil 6 COVID-19 patsienti, neli neist nakkushaiguste osakonnas ning 2 intensiivravi osakonnas. Lisaks COVID-19 patsientide ravimisele on kliinikumi eesmärgiks pakkuda raviteenuseid ka kõikidele teistele patsientidele. „Seni on kliinikum saanud jätkata planeeritud mahus ka tavapärase tööga, samal ajal rangelt jälgides riiklikke nõudeid ning isikukaitsevahendite kasutamist. „Plaanilise töö raames käib kliinikumis päevas ravil ligikaudu 800–900 patsienti, kellele raviteenuse osutamine on samaväärseks prioriteediks nagu COVID-19 haigete ravi,“ rõhutas Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.

Lisainfo
Prof Joel Starkopf, kriisijuhtimismeeskonna juht
Joel.Starkopf@kliinikum.ee
Tel: 5331 8400

Helen Kaju, avalikkussuhete büroo
Helen.Kaju@kliinikum.ee
5331 9423