Pressiteade: Kliinikum suurendab COVID-19 voodikohtade arvu

16. augusti õhtust avab Tartu Ülikooli Kliinikum täiendavad COVID-19 nakkushaiguste voodikohad, mis on tingitud haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arvu hüppelisest kasvust.

„Kliinikum töötas suvekuudel 20-kohalise nakkushaiguste osakonnaga, millele lisandusid intensiivravi voodikohad COVID-19 patsientidele. Kuna nädalavahetusel täitusid nakkushaiguste osakonna voodikohad ning Lõuna-Eesti nakatumisnumbrid on Eesti suurimad, avatakse kliinikumi sisekliinikus 16. augustist kuni 20 täiendavat voodikohta COVID-19 patsientidele,“ selgitas kliinikumi juhatuse liige professor Joel Starkopf.

Ühtlasi esitab kliinikum palve Lõuna meditsiinistaabi teistele haiglatele tagada COVID-19 voodikohad ja patsientide vastuvõtmise võimekus. „COVID-19 voodikohad on täna avatud Ida-Viru Keskhaiglas ning Narva haiglas. Valmidust voodikohti avada on kinnitanud ka teised meie piirkonna haiglad,“ sõnas dr Juri Karjagin, Lõuna meditsiinistaabi juht. Ta lisas, et Lõuna-Eesti COVID-19 patsientide hospitaliseerimist ja voodikohti jääb koordineerima sarnaselt teise lainega Tartu Ülikooli Kliinikumi nakkushaiguste osakonna juhataja dr Anne Kallaste.

Professor Joel Starkopfi sõnul ei tähenda tänane täiendava 10 voodikoha avamise otsus kohe plaanilise ravi piiramist, kuigi see samm võib osutuda vajalikuks juba lähiajal. „Nädalavahetusel hospitaliseeriti kliinikumi 11 COVID-19 patsienti. Kui see tendents jätkub ning kliinikum avab täiendavad voodikohad, tähendab see kindlasti vajadust ka personali lisaressursi järele. On väga tõenäoline, et COVID-19 patsientide ravimiseks täiendava personali leidmiseks peame piirama oma teiste osakondade tööd,“ lausus prof Starkopf.

Kui seni, suvekuudel, nakatusid enim noored inimesed vanuses 18–29, kes haiglaravi vajavad harvem kui vanemaealised, siis nüüd on näha ka vanemaealiste nakatumise tõusu, mis omakorda omab otseselt mõju haiglasüsteemile. „Oleme näinud, et haiglaravile satuvad ennekõike eakamad inimesed. Et aga vaktsineeritus 60+ vanusegruppides on Tartumaal eeskujulik, paneme ka noorematele südamele vaktsineerimise vajalikkuse. Vaktsineerimine on teie kätes ning palume mõista selle vajalikkust – vaid nii saate kaitsta iseend ning tagada, et ei levita viirust eakatele,“ rõhutas kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar.  

Lisainfo:
Prof Joel Starkopf, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige
Joel.Starkopf@kliinikum.ee
Tel: 5331 8400