Pressiteade: Kliinikum töötas välja infektsioonikoolituse hooldekodudele

Tartu Ülikooli Kliinikumi eestvedamisel käivitus sellel nädalal infektsioonikoolituste programm, mille eesmärk on toetada nii teadmiste kui oskustega hooldekodude töötajaid COVID-19 puhangu tingimustes.

Koolitusprogramm on mõeldud ennekõike Lõuna meditsiinistaapi kuuluvate haiglate poolt nimetatud infektsioonivolinikele, et pakkuda tuge kohalikele omavalitsustele ja hooldekodudele. Lõuna meditsiinistaabi juht Marek Seer peab vajalikuks initsiatiivi võtmist kliinikumi poolt: „Oleme kaardistanud Lõuna-Eesti hooldekodud ning arvestades, et neis elavad eakad Eesti elanikud kuuluvad COVID-19 riskirühma, on äärmiselt vajalik tegeleda ennetustegevusega kuniks on veel võimalik vähendada olukorra eskaleerumist.“ 

Lõuna meditsiinistaapi kuuluvad haiglad nimetasid infektsioonivolinikeks 25 inimest, kellele Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistus korraldab infektsioonivolinike kursuse Moodle keskkonna toel. „Kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevus hooldekodude personali nõustamiseks infektsioonikontrolli küsimustes. Esmalt tuleb koolitusel osalejatel iseseisvalt läbi töötada teemakohased juhendid, õppematerjalid ja -videod, täita tagasiside küsimustik ning läbida praktiline õpe,“ selgitas Tiina Teder infektsioonikontrolli teenistusest, kes on ka üks koolituse väljatöötajatest. Koolituse materjale toetavad videokonsultatsioonid Zoomi vahendusel. „Koolitusel käsitletavateks teemadeks on üldised juhised hooldekodus, kätehügieen, isikukaitsevahendite kasutamine, ruumide puhastus ja juhised COVID-19 osakonnale,“ lisab Teder.

Lõuna meditsiinistaabi juht Marek Seer tõstab esile kliinikumi töötajate operatiivset tegutsemist. „Kursuse materjalide koostamisel osalesid nii kliinikumi ülemõde, infektsioonikontrolli teenistuse õed kui ka puhastusteenuste osakond. Olen väga tänulik, et kliinikumi töötajad mõistavad olukorra tõsidust ning on valmis panustama kiirelt ja tulemuslikult,“ tunnustas Seer.

Kursuse programm on vabalt kättesaadav ka kõikidele hooldekodudele läbi kliinikumi Moodle keskkonna. Eesmärk on, et hooldekodude töötajad läbiksid e-õppe, millele järgneb kontaktõpe infektsioonivolinikega. Kursus on vaba juurdepääsuga, kuid tunnistuse saavad vaid kursusele registreerunud tervishoiuvaldkonna töötajad.

Lisainfo:
Tiina Teder, infektsioonikontrolli teenistus
Tiina.Teder@kliinikum.ee
Tel: 731 8490