Pressiteade: Kliinikum töötas välja keemiaravimite käitlemise kaasaegse e-õppe

Esimese haiglana Eestis toetab Tartu Ülikooli Kliinikumis keemiaravimite käitlemise väljaõpet kaasaegne e-õppe meetod. Loodud e-kursus on oluline samm tervishoiutöötajate ja patsientide ohutuse suurendamiseks.

„Keemiaravimid on ohtlikud ravimid ja töötajad peavad järgima erinõudeid, et nende ravimite käitlemine oleks ohutu nii meditsiinipersonalile, patsientidele kui ka keskkonnale,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskuse kvaliteedijuht Mari-Leen Pärn. Keemiaravimeid käitlevate töötajate eelnev koolitus on rahvusvaheline nõue, kuid kuna praeguses olukorras on regulaarne auditoorsete koolituste korraldamine väljakutse, tuleb leida paindlikke ja töötajasõbralikke lahendusi.

Kliinikumi apteegi vanemproviisor Mari Kand selgitab, et tavaolukorras valmistab ravimeid ette spetsiaalse väljaõppe saanud ja nõuetele vastavates tingimustes asuv apteegi töötaja. „Samas võib juhtuda, et ravimeid peab näiteks nädalavahetusel valmistama ette osakonna õendustöötaja. Seetõttu on võtmetähtsusega ka teiste töötajate ettevalmistamine keemiaravimite manustamiseks, mis kirjaliku juhendi järgi õppides võib olla keeruline,“ selgitas Kand.

„Kliinikumis loodud e-kursus keskendub keemiaravimite käitlemise erinõuetele, sisaldades juhiseid näiteks ravimite transpordiks, manustamiseks kui ka patsiendiga toimetamisel. Kursusel on õppematerjalideks kirjalikud juhendid, videoloengud kui ka õppevideod. Meetod on valitud vastavalt teemale, et see oleks õppijale võimalikult hästi omandatav,“ kirjeldas kursuse sisu Mari-Leen Pärn.  

Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegi ja vähikeskuse töötajate koostöös valminud õppevideos näidatakse, mis vahendeid on ravimite ettevalmistamiseks vaja ja kuidas neid kasutada. „Teine oluline praktiline osa on keemiaravimite lekke likvideerimine. Selle-teemalises õppevideos näidatakse, kuidas toimida, kui keemiaravim on lekkinud: kuidas toimub ruumi piiramine, isikukaitsevahendite selgapanek ja erinevat tüüpi ravimilekke puhastamine,“ rääkis vanemproviisor Mari Kand. Ta lisas, et kõikide regulaarselt keemiaravimeid käitlevate osakondade töötajad peavad läbima ka praktilise koolituse töökeskkonnas, kuid see video on hea võtete õppemiseks ning hilisemaks meelde tuletamiseks. 

Lisainfo:

Mari-Leen Pärn, vähikeskuse kvaliteedijuht
Mari-Leen.Parn@kliinikum.ee
Tel: 5331 9408