Pressiteade: Kliinikumi preemia laureaat on Väino Sinisalu

Tartu Ülikooli Kliinikumi elutöö preemia pälvib dr Väino Sinisalu, kes on andnud olulise panuse neurokirurgia arengusse. Tema suur arstlik kogemus koos teadusliku tegevuse ning noorte kolleegide õpetamisega kujundasid temast hinnatud arsti ja õpetaja, kes kogu oma elu on olnud seotud Tartu ja närvikliinikuga.

„Lisaks sellele, et dr Sinisalu on olnud oma 50-aastase teeneka tööstaaži jooksul paljude kolleegide õpetaja ja juhendaja, hinnatakse teda kui erudeeritud, eetikapõhimõtteid austavat suurte kogemustega arsti, väga head neurokirurgi ning äärmiselt empaatilist ja meeldivat kolleegi,“ kommenteeris Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht Andres Kotsar, kes juhtis ka kliinikumi preemia komisjoni tööd.

Pärast väitekirja kaitsmist 1975. aastal, on dr Sinisalu edasised uurimisvaldkonnad olnud transitoorse ajuisheemia profülaktika võimalused ja ajuarteri aneurüsmi ruptuuriga haigete kirurgiline ravi. Lisaks ravi-, õppe- ja teadustööle lülitus Väino Sinisalu Eesti Vabariigi taastamisel aktiivselt ka arstkonna organiseerimisse. Ta oli üks Eesti Arstide Liidu ja Tartu Arstide Liidu taasasutajatest ning juhtis neid mõlemaid ka presidendina. Ta on seisnud eestikeelse meditsiiniteaduse kestmise eest, olles aastatel 2000–2010 ajakirja Eesti Arst peatoimetaja ning jätkates tänaseni toimetajana.

Väino Sinisalu sõnul on Tartu Ülikooli Kliinikumi elutöö preemia omistamine ootamatu ja meeldiv üllatus. „Hea on kogeda, et minu tegemised on pälvinud sellise autoriteetse tunnustuse. Kõigis minu tegemistes on mind motiveerinud ja toetanud kogu närvikliinikule omane loominguline ja innovatiivne õhkkond ning kollegiaalne vaimsus. Olen selle eest väga tänulik kõigile, kellega olen nende pikkade aastate jooksul koos töötanud,“ ütles dr Sinisalu.

Kliinikumi preemia üleandmist tavapärasel kliinikumi kevadkonverentsil eriolukorra tõttu ei toimu. „Kuid sellest hoolimata pidas kliinikumi juhatus oluliseks traditsioonide jätkumist ning annab lisaks kliinikumi preemiale välja mitmeid teisigi tunnustusi kolleegide panuse väärtustamiseks,“ selgitas ravijuht Andres Kotsar. See tähendab nii Neinar Seli stipendiumi määramist, parimate kliinikumis töötavate arst-õppejõudude, aga ka praktikajuhendajate nimetamist, ajakirja Eesti Arst parima teaduspublikatsiooni valimist, patsientidelt enim tänu pälvinud arstide ja ka silmapaistvaima õendusvaldkonna töötaja valimist.

Kliinikumi preemia eesmärk on tunnustada teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele. Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne teist korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos, dr Tiiu Aro ja dr Urmas Siigur.

Lisainfo:
Helen Kaju, avalikkussuhete büroo
Helen.Kaju@kliinikum.ee  
Tel: 5331 9423