Pressiteade: Kliinikumi ühendlabor tähistab 25. tegevusaastat

1. oktoobril täitub Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlaboril 25 aastat tegutsemist – ühendlabor loodi 1996. aastal eesmärgiga koondada Tartu Ülikooli raviasutuste laboratoorne tegevus ühtse juhtimise alla ning tsentraliseerida laboratoorne tegevus.

Ühendlabori direktori Anu Tamme sõnul on tänaseks toona püstitatud eesmärk ka saavutatud. „Suurem osa üle linna hajusalt asetsenud haiglatest on koondunud kokku Tartus Maarjamõisa väljale ning nende kuus väiksemat laborit on lõpetanud tegevuse. Lastekliiniku uue hoone valmimisel järgmise aasta lõpus sulgeme viimase harulabori Tartus ning sellest hetkest oleme koondunud uutesse, kõigile tänapäevastele nõuetele vastavatesse ruumidesse L. Puusepa 8 majas,“ selgitas Anu Tamm.

Ühendlabori direktori arvates on 25 aastat tähendanud hämmastavalt kiiret arengut. „Sõbralikest Skandinaavia laboritest saadud kasutatud aparatuur asendus üsna pea kõige uuemate täisautomaatsete tipptasemel analüsaatoritega. Praeguseks oleme üle läinud nn liinitööle: meil on keemia ja immunoloogia analüüside liin koos preanalüütikamooduliga, mis piltlikult öeldes vaatab ise, mida katsuti ja temaga seotud tellimusega peale hakata. Ühendlaboris on uued hematoloogia ja uriinianalüüside liinid koos digimikroskoopiaga. Ka molekulaardiagnostikas kasutame klassikaliste meetodite kõrval kõige modernsemaid täisautomaatseid analüsaatoreid ning järgmise põlvkonna sekvenaatoreid, mis omakorda nõuavad oskusi ja teadmisi bioinformaatikast,“ rääkis ühendlabori direktor.

Anu Tamm rõhutab, et laborimeditsiin on eriti IT-mahukas eriala, mis nõuab analüüside tellimuste ja vastuste liikumist erinevate tellijate infosüsteemide, analüsaatorite, eri laborite ning digiloo vahel. „Ühendlaboris on selleks pikkade aastate jooksul koostöös AS Nortaliga loodud laboriinfosüsteem eLabor, mille üle me oleme väga uhked. Ühendlabori töötajate panus eLabori arendamisse on olnud vägagi suur, nii mõnestki meist on saanud IT-spetsialistid,“ tunnustas Tamm.  

Teenuste mahtude kasv aastate jooksul on tähendanud ka ühendlabori laienemist. Nii on ühendlabori tegevus on olnud hüppelauaks lausa eraldi meditsiiniharule, androloogiale. „Praegune Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskus alustas oma tööd ühendlaboris, spermauuringuid teostava laborina,“ sõnas Anu Tamm. Ta lisab, et ühendlabori koosseisus on kliinilise geneetika keskus, millest on kujunenud kliinilise geneetika ja molekulaardiagnostika üle-eestilist tegevust koordineeriv keskus. „Lisaks toetame ja vajadusel suuname me ka kliinikumiga võrgustunud haiglate laborite tööd. Kasutame oma nii oma töös kui ka teistes haiglates laboriinfosüsteemi eLabor, millele on kohe üle minemas veel ka Viljandi haigla labor. See tähendab, et kasutajatel on vajadusel kohene ülevaade patsientide analüüsitulemustest, mis on tehtud ükskõik kus eLaboriga liidestatud haiglas või perearsti juures,“ rääkis ühendlabori juhataja.

Kliinikumi ühendlaboris töötab 183 inimest, kes peavad laborimeditsiini tormilise arenguga pidevalt kohanema ja kaasas käima. „Kliinikumi ühendlabori personalile peab meeldima kasutada kõrgtehnoloogilist aparatuuri ning infosüsteeme, samas pidades ikkagi silmas, et selle taga on patsient oma probleemide ja muredega.  Oleme tohutult uhked, et oleme suutnud ja suudame selle arenguga kaasas käia ning et meie töötajad tunnevad rõõmu oma igapäevatööst ning labori arengust,“ sõnas Anu Tamm.

Lisainfo:

Anu Tamm, Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabori direktor
Anu.Tamm@kliinikum.ee