Pressiteade: Rahvusvahelised teadlased ja praktikud otsivad lahendusi tõhusamaks elanike kiirguskaitseks

Rahvusvahelised teadlased ja praktikud otsivad lahendusi tõhusamaks elanike kiirguskaitseks

18.–21. septembril toimub Tartus 2. Balti lasteradioloogia ja kiirguskaitse konverents, kus üle maailma kokku tulnud arstid, radioloogiatehnikud ja füüsikud arutavad, kuidas radioloogilisi uuringuid viia läbi võimalikult ohutult.

Radioloogia on kaasaegse meditsiini lahutamatu osa. Radioloogiliste uuringutega, eeskätt kompuutertomograafiaga saadavad patsientide kiirgusdoosid moodustavad järjest suurema osa elanikkonna meditsiinikiiritusest nii Eestis kui kogu maailmas. Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Ülikooli radioloogiakliiniku juhataja Pilvi Ilvese sõnul tuleb elanikkonna kiirguskaitses erilist tähelepanu pöörata laste radioloogilistest uuringutest saadavate kiirgusdooside vähendamisele. „Eestis on kompuutertomograafiliste uuringute arv kümne aasta jooksul kahekordistunud, mis tähendab ka elanikkonna kiirgusdoosi olulist suurenemist. Samas on kiirel ja täpsel radiodiagnostikal väga oluline osa õige diagnoosi püstitamisel ja varajasel raviga alustamisel,“ selgitab Pilvi Ilves. Eraldi toob ta välja laste radioloogiliste uuringute temaatika: „Arvestades laste suuremat tundlikkust kiirguse suhtes ning neid ees ootavat pikka eluiga, on oluline, et üheskoos aina paranevate diagnostikavõimalustega saaks üle vaadatud ka uuringute näidustused, mille alusel arstid patsiente radioloogilistele uuringutele saadavad. Iga uuring peaks olema sõltuvalt kliinilisest probleemist võimalikult põhjendatud ja optimaalse, võimalikult väikese, kiirgusdoosiga tehtud.“ Ta rõhutab, et see kehtib ka erakorraliste olukordade puhul, mil tuleb osata valida uuring nii, et sellest tuleneks võimalikult minimaalne kahju kasvavale organismile. „Kliinikum saab konverentsil jagada enda kogemusi – tehes ligikaudu 25 000 kompuutertomograafiauuringut aastas, on laste uuringute osakaal neist vaid 0,6%, mis on Euroopa mõistes väga kõrgel heal tasemel saavutus,“ lisas Ilves.

Tartusse kogunevad uusi teadmisi omandama kolleegid 30 erinevast riigist ja lektorid 23 riigist. Kliinikumi radioloogiakliiniku arst-õppejõud ja Eesti Radioloogia Ühingu asepresident Martin Reim kinnitab, et Eestil on väga head erialased rahvusvahelised sidemed. „Euroopa Radioloogia Ühing ja ka Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur suunavad teiste maade radiolooge kliinikumi kui kompetentsikeskusesse probleemide üle arutama, kaasa mõtlema ja ka uusi teadmisi omandama,“ rääkis dr Reim. Ühtlasi külastavad lasteradioloogia ja kiirguskaitse konverentsi Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) kiirguskaitse juhid, Euroopa Radioloogia Ühingu (ESR) president ja rahvusvaheliste organisatsioonide EuroSafe ja Image Gently juhid. Konverentsi viimane päev on praktiline ja toimub Tartu Ülikooli Kliinikumis.

VSpas toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajateks on Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool ja Eesti Radioloogia Ühing. Külalised viibivad Tartus neli päeva, täpsem info on leitav konverentsi veebilehel http://bcprr.com/.

Lisainfo:
Pilvi Ilves, radioloogiakliiniku juhataja
Pilvi.Ilves@kliinikum.ee  
Tel: 525 3731

Helen Kaju, avalikkussuhete büroo
Helen.Kaju@kliinikum.ee  
Tel 5331 9423