Pressiteade: Valminud on uus haiglateülene COVID ravijuhend

Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tallinna Lastehaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöös valmis uus COVID-19 patsiendi ravijuhend kuhu on koondatud uusim tõenduspõhine info nii raskemas seisundis intensiivravihaigete kui ka COVID-19 osakondades viibivate patsientide ravimiseks ühtsete põhimõtete alusel üle Eesti.

”Võrreldes kevadise olukorraga oleme nüüd märksa paremini ette valmistunud, meil on rohkem tõenduspõhist infot ja  eksperimenteerimise faas on selja taha jäetud, Eesti haiglad lähtuvad COVID-19 patsientide ravimisel uusimast maailma praktikast, COVID-19 ravijuhendisse on koondatud kõik viimase aja teadmised ning arengud,” sõnas Regionaalhaigla intensiivravikeskuse juhataja dr Kristo Erikson. Eriksoni sõnul on väga oluline, et nelja Eesti haigla meedikud on ühiselt panustanud uue ravijuhendi valmimisse ning see on üle-eestiliselt haiglatele kättesaadav.

Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravikliiniku vanemarst-õppejõu Kadri Tamme sõnul töötasid haiglad seni eraldi juhendite järgi, mis kevadel olemas olnud teaduskirjanduse põhjal loodi. „Uue juhendi eelis on komplekssus, koondades haiglaravi erinevad etapid – tavaosakondade ning intensiivravi käsitlused. Ka laste ja rasedate osa on nüüd kirjutatud lahti põhjalikumalt,“ tutvustas dr Tamme.

Kliinikumi sisekliiniku nakkushaiguste osakonna juhataja dr Anne Kallaste ütleb, et COVID-19 puhul on tegemist viirushaigusega. „Kuna bakteriaalseid koinfektsioone on seni avaldatud uuringute alusel hospitaliseeritud patsientidel alla 10% ja intensiivravi vajavatel haigetel 10–15%, siis sarnaselt kevadisele ajale, rõhutame ka nüüd vajadust mitte kasutada rutiinselt antibiootikume. Uues juhendis on selleks toodud ka antibakteriaalse ravi alustamise vajaduse hindamiseks kindlad suunised, millest lähtuda,“ rääkis dr Anne Kallaste.

”COVID-19 ravi jääb siiski põhiosas eelkõige sümptomaatiliseks ning toetavaks. Kindlasti oleme targemaks saanud trombide vastase ravi osas ning oskame patsientidele ennetavat ravi pakkuda. Ka järgime antiviraalses ravis hetke teaduspõhisust, mõned kevadel kasutusel olnud ravimid ei ole enda mõju tõestanud,” täiendas dr Erikson.

Uue juhend on kasutatav kõikides Eesti COVID-19 patsientide ravimisega tegelevates haiglates. Tegemist on erialadeülese juhendiga, juhendi koostamise töörühma kuulusid nii intensiivraviarstid, infektsionistid, sisearstid, günekoloogid kui ka radioloogid.