Psühhiaatriakliinikus meenutati professor Jüri Saarmat tema 100. sünniaastapäeval

24. oktoobril 2021 täitus sada aastat Eesti psühhiaatrite õpetaja ja eeskuju professor Jüri Saarma sünnist. 100. sünniaastapäevale pühendatud sündmusel Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus taasavati skulptor Endel Taniloo poolt valmistatud büst ning professor Saarmat meenutasid tema lapsed akadeemik Mart Saarma, tütar Riina Saarma ning Jüri Saarmaga koos töötanud kolleegid ja kaasteelised – emeriitdotsent Jüri Liivamägi, dr Tiina Agan, dr Ülo Kallassalu jt.

Prof Saarma lõpetas 1945. aastal Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) arstiteaduskonna ning kaitses psühhiaatria valdkonnas meditsiinikandidaadi kraadi 1948. aastal Tartus ja meditsiinidoktori kraadi 1964. aastal Moskvas. Ta oli kõrgelt hinnatud õppejõud nii Eestis kui ka külalisprofessorina Kanada ja Soome ülikoolides. 1953. aastal rajas ta Tartu Riikliku Ülikooli kõrgema närvitegevuse labori, millest kasvas välja TRÜ üldise ja molekulaarse patoloogia instituudi psühhofarmakoloogia labor ning tema eestvedamisel avati 1987. aastal Tartus ajakohane psühhiaatriakliinik.

Professor Saarma oli viljakas kirjutaja, tema poolt loodud eestikeelne psühhiaatriaalane õppekirjandus on märkimisväärne. Eriti oluline on olnud tema panus eestikeelse valdkonnaga seotud terminoloogia arendamisesse. Lisaks suutis ta oma koostatud õpikutes siduda tol ajal teada oleva psüühikahäirete etioloogia, patogeneesimehhanismid, patsientide uurimisvõtted, psüühikahäiretega isikute ravi ja rehabilitatsiooni vajalikkuse ning psühhiaatrilise abiga seotud juriidilised aspektid ühtseks tervikuks.

Antud süsteemne lähenemine on patsiendi käsitluses kesksel kohal psühhiaatrias ka tänasel päeval. Endiselt püsib aktuaalsena vajadus suurendada inimeste teadlikkust vaimse tervise ja psüühikahäirete olemusest, et varakult probleeme märgata ja tõenduspõhist abi otsida. Õigeaegset sekkumist piiravad sageli pikad ravijärjekorrad, millele otsitakse lahendusi nii teenuse pakkujate ja omavalitsuste poolt kui ka riiklikul tasandil. Lisaks on tõdetud, et nutikate tervist edendavate tehnoloogiliste seadmete kasutuse tõhusust psühhiaatrias ei tohi alahinnata. 

Oma enamloetud „Psühhopatoloogia“ raamatu eessõna on Jüri Saarma lõpetanud lausega – „Tulevastele psühhiaatrite ja psühholoogide põlvkondadele soovin vaibumatut teadmishimu ning kustumatut hingesoojust jagamiseks abivajajatele“. Nende sõnade järgi on Eesti psühhiaatriakliinikutes tegutsenud mitu põlvkonda vaimse tervise spetsialiste.  

Jüri Saarma (24.10.1921–7.2.2001) mälestusüritus toimus Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus 22.10.2021.