Tartu Arstide Liidu avalik pöördumine seoses koroonakriisi süvenemisega

Koroonakriisi kolmanda laine ohjamine Eestis on ebaõnnestunud. Tervishoiuasutused, sealhulgas Tartu Ülikooli Kliinikum, on jõudnud kriitilise taluvuspiirini. Seniste suundumuste jätkumisel on suur oht leida end olukorrast, kus haigla ukse taha võivad jääda isegi erakorralist abi vajavad patsiendid. Koroonaviirusesse nakatunud patsientide arv Kliinikumis on juba jõudnud tasemeni, mil haigla võib olla sunnitud lõpetama kogu muu plaanilise raviteenuse osutamise. Kliinikumi näol on tegemist Eesti suurima haiglaga, mistõttu mõjutab selline otsus suurt osa Eesti elanikkonnast. Pöördume kogu Eesti avalikkuse poole, et aitaksite oma valikutega vähendada koroonakriisist tingitud haiglakoormust.

Arstide, õdede ja kogu tugipersonali töökoormus on kõrgeim haigla ajaloos. Kliinikumis on kaotatud seadustest tulenevad piirangud ületunnitöö tegemisel. Igapäevaseks on muutunud palved töötajatele valveringide täitmiseks väljaspool tavapärast töögraafikut. Mitmed abivalmid kolleegid on pidanud töölt kõrvale jääma, sest nende endi tervis on pingele järele andnud. Tartu Ülikooli Kliinikumi personal on töötanud inimvõimete piiril kahe viimase aasta jooksul. Nüüdseks on selge, et nii edasi ei saa. Olemasoleva tööjõuga ei ole võimalik rohkemat pakkuda.

Me ei soovi ennast leida olukorrast, kus peame jätma abita ka erakorralist ravi vajavaid patsiente. Tervishoiusüsteemi kokku kukkumise vältimiseks on tarvilik senisest märksa laiem vaktsineerimistase. Selleks tuleb tõhustada piiranguid vaktsineerimata inimestele ning kontrollida neist kinnipidamist. Uuringud näitavad ühemõtteliselt, et vaktsineerimine on tõhus meetod viiruse ohjamiseks selliselt, et haiglatel on võimalik pakkuda igakülgset raviteenust.

Ravitegevuses anname endast endiselt kõik, kuid antud olukorras ei ole see enam piisav. Otsused tekkinud olukorra ohjamiseks tuleb teha viivitamatult, kuna seis haiglates halveneb iga tunniga. 

Tartu Arstide Liit
Tartu Arstide Liidu eestseisus