Tartu tunnustab Kliinikumi töötajaid medaliga

29. juunil, Tartu linna päeval tunnustatakse silmapaistvaid tartlasi, kes pühendunult oma erialal töötades on jätnud jälje linna arengusse. Kliinikumist pälvivad Tartu linna medali taristu suurprojektide osakonna juht Toomas Kivastik ning õde Viia Viirsalu.

Toomas Kivastik on Tartu Ülikooli Kliinikumi taristu suurprojektide osakonna juhina olnud vastutav Maarjamõisa meditsiinilinnaku suurprojektide planeerimise ja elluviimise eest. Nii on suur osa Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutest koondunud Maarjamõisa, mis kiirendab patsientide raviteekonda ning tagab neile euroopaliku ülikoolihaigla ravikeskkonna.

Kirurgiakliinikus õena töötav Viia Viirsalu on andnud suure panuse hematoloogilise ravi arendamisse. Ta on pikka aega töötanud õena lastehaigla intensiiv-hematoloogia osakonnas ja ülemõena hematoloogia-onkoloogia kliinikus.

Kliinikumi Leht