Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu pressiteade: Tartu Ülikooli Kliinikumi juhi kohustesse asub Marek Seer

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu kutsus tagasi senise juhatuse esimehe Priit Eelmäe ja nimetas juhatuse esimehe kohusetäitjaks Marek Seeri.

SA Tartu Ülikooli Kliinikum moodustas 13. märtsil kriisijuhtimismeeskonna professor Joel Starkopfi juhtimisel, kes on väga edukalt tegutsenud ettevalmistustega Covid-epideemiaga toimetulekuks Kliinikumis.

“Kuid eriolukord ja plaanilise töö lõpetamine tähendab suuri ümberkorraldusi ka mitte-Covid haigete käsitlemisel nii kliinikumis kui kliinikumi vastutuspiirkonnas. Kahjuks muutub lähinädalatel keerulisemaks ka kõigi mitte-Covid haigete ravi ja hädavajaliku taseme hoidmine nõuab ulatuslikke ettevalmistusi kõigis kliinikutes ja teenistustes, mis peab toimuma plaanipäraselt ja koordineeritult,” ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas.

Nimetatud ülesannete täitmisele ei ole juhatuse esimees Priit Eelmäe pühendanud piisavat tähelepanu, mistõttu tema jätkamine kriisiolukorra juhina ei ole võimalik ja kliinikumi nõukogu otsustas tänasel koosolekul juhatuse esimehe Priit Eelmäe 27. 03 tagasi kutsuda. “Täname Priit Eelmäed tema senise panuse eest. Koostöös kogu tööperega on kliinikumi patsiendikesksus teinud sammu edasi,” ütles Urmas Klaas.

Kliinikumi nõukogu nimetas juhatuse esimehe kohusetäitjaks juhatuse liikme Marek Seeri, kes on praegu tegev nii kliinikumi kriisijuhtimismeeskonnas kui ka Lõuna-Eesti regionaalse meditsiinistaabi juhina.Kliinikumi juhtimis- ja struktuurireformiga minnakse kindlasti edasi pärast kriisi tipu möödumist.

Marek Seer kinnitas, et kriisiolukorras on vajalik jätkata süsteemset ja hästi laabuvat meeskonnatööd Covid-epideemiaga toimetulekuks. “Sama tähtis kliinikumis on plaanilise ravi ajutisest lõpetamisest tuleneva situatsiooni reguleerimine nii, et patsiendid oleks hästi informeeritud ja nende ravitee korraldatud,” rääkis Seer.

Nõukogu tänab kogu Kliinikumi tööperet suure pühendumuse eest Covid-epideemia olukorras.

Lisainfo:
SA Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu esimees Urmas Klaas, urmas.klaas@raad.tartu.ee, tel 513 5145 SA Tartu Ülikooli Kliinikum juhatuse esimehe kt Marek Seer, marek.seer@kliinikum.ee, tel 5331 9907