Kliiniliste uuringute kutsed

Uuring „BRIGHT – rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine“ (BRIGHT infovoldik)

Kutsume Eesti naisi vanuses 35–49 aastat osalema uuringus „BRIGHT – rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine“. Uuring hindab rinnavähi geneetilistel riskidel põhineva personaliseeritud ennetusprogrammi kasutatavust Eesti, Rootsi ja Portugali tervishoius. Uuringus osalemine ja sellega kaasnevad tervishoiuteenused on tasuta.

Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja ja kasvajatest tingitud surmapõhjus naistel Eestis. Et avastada rinnavähk võimalikult varakult ja vähendada rinnavähki suremust, korraldatakse Eestis mammograafilist sõeluuringut. Varajase avastamise korral on rinnavähk paremini ravitav. Praegune sõeluuring on mõeldud naistele vanuses 50–69 eluaastat. Rinnavähki esineb aga paraku ka noorematel naistel, kuid kõiki neid ei ole otstarbekas ühtemoodi sõeluurida. Tänapäevaseks lahenduseks on rakendada rinnavähi sõeluuringut naiste individuaalsete riskihinnangute alusel. Rinnavähk on geneetilise eelsoodumusega ja seepärast on naiste individuaalse rinnavähiriski selgitamiseks kasutusel geenitestid, mille abil hinnatakse rinnavähi geneetilist eelsoodumust.

Uuringus analüüsitakse, milline on Teie geneetiline eelsoodumus rinnavähi tekkeks, ning selle alusel antakse Teile meditsiinilised soovitused ja võimalused rinnavähi ennetuseks. Oma osalemisega aitate kaasa personaalmeditsiini laiemale kasutuselevõtule Eesti ja teiste Euroopa riikide tervishoius. Eestis saab uuringus osaleda kokku 800 naist.

Kõik BRIGHT-uuringus kasutatavad testid ja meditsiinilised tegevused on Eestis ja Euroopa Liidus tunnustatud tervishoiuteenused.

Keda ootame uuringusse?

Uuringus saavad osaleda Eestis elavad Eesti isikukoodiga 35–49 aastased naised:

  • kellel ei ole diagnoositud pahaloomulisi kasvajaid
  • kellel ei ole diagnoositud rinnavähi riski suurendavat monogeenset mutatsiooni (nt BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, ATM, TP53, CDH1, STK11)
  • kes ei ole varem teinud meditsiinilabori Antegenes rinnavähi geneetilise riski testi AnteBC
  • kes ei ole osalenud RITA kliinilises juhtprojektis
  • kellel on kehtiv e-posti aadress

Kuidas uuringus osaleda?

Uuringus osalemiseks saate aja registreerida TÜ Kliinikumi rinnakabinetis, helistades kliinikumi üldregistratuuri numbrile 731 9100 (E-R kell 07.30-18.00) ning broneerides aja rinnakabineti ämmaemanda vastuvõtule.

Kuidas uuring käib?

Uuringus osalemise korral tehakse Teile rinnavähi polügeense eelsoodumuse hindamiseks uudne test AnteBC. Testi tegemiseks on vaja anda lihtne ja valutu põsekaapeproov, millest eraldatakse Teie DNA. Põsekaapeproovi saate anda ämmaemanda vastuvõtul.

AnteBC-test hindab Teie personaalset geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks ning annab selle alusel soovitused, millises vanuses ja kuidas peaksite alustama rinnavähi mammograafilist sõeluuringut. Testi tulemusi näete nii Antegenesi portaalist MyAntegenes kui ka digiloost. Testi tulemused saate 6 nädala jooksul. Kui testi vastus on valmis, siis saate selle kohta e-kirja teel teate.

Kui tulemused näitavad kõrgendatud riski ehk sõeluuringu vajalikkust, väljastatakse Teile digitaalne saatekiri ja saate riikliku sõeluuringuprogrammi kohaselt alustada sõeluuringut vastavates tervishoiuasutustes. Sobiva tervishoiuasutuse leiate haigekassa kodulehelt. Saatekirja väljastamisel saate e-kirja teel teate täpse infoga.

Soovi korral on Teil võimalik saada tervishoiutöötajalt täiendavat nõustamist testi tulemuste ning soovituste asjus. Nõustamisvõimalus on ette nähtud kõigile uuritavatele sõltumata riskitasemest.

Kui olete AnteBC-testi tulemuse kätte saanud, on võimalik registreerida testijärgsele nõustamisele Tartu Ülikooli Kliinikumis. Aja registreerimiseks helistage kliinikumi üldregistratuuri numbrile 731 9100 ning öelge, et olete BRIGHT-uuringus osaleja ning soovite registreerida onkoloogi nõustamisele.

Lisaks testi AnteBC tegemisele on vaja täita küsimustik, millega hinnatakse vajadust uurida haruldasemate üksikgeenide variante. Küsimustiku saate täita koos ämmaemandaga siis, kui annate testi jaoks DNA-proovi. Küsimustiku täitmiseks kulub 5–10 minutit.

Kui küsimustiku alusel on lisaks vaja testida päriliku rinnavähi haruldasi üksikgeene, suunatakse Teid meditsiinigeneetiku vastuvõtule Tartus või Tallinnas. Selleks vormistab uuringu läbiviija Teile digitaalse saatekirja. Meditsiinigeneetik teeb vastuvõtul lõpliku otsuse üksikgeenide testi tegemise vajalikkuse kohta. Kui testi tulemustes muutusi ei esine, soovitame ennetustegevusi jätkata polügeense riski geenitesti AnteBC vastuse alusel. Kui esineb mõni haigusriski oluliselt suurendav üksikgeen, siis järgneb rinnavähi ennetusmeetmete rakendamine, lähtudes tuvastatud geenivariandi olemusest.

Uuringus osalemine on tasuta ehk kõik eespool kirjeldatud tervishoiuteenused on Teile Eesti ravikindlustuse olemasolu korral tasuta. Kui teil puudub ravikindlustus, saate siiski uuringus osaleda, kuid sellisel juhul on meditsiinigeneetiku vastuvõtt Teile tasuline (muud tervishoiuteenused on tasuta).

Kes uuringut läbi viivad?

Uuringut korraldavad Eestis Tartu Ülikool, meditsiinilabor Antegenes, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Eesti Haigekassa. Seda toetab EIT Healthi kaudu Euroopa Komisjon. Uuringu läbiviimiseks on andnud kooskõlastuse Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu (luba nr 1.1-12/1930). Sarnased uuringud toimuvad koostöös partneritega ka Rootsis ja Portugalis.

Õigused uuringus osalemisel

Uuringus osalejatel on igal ajal õigus uuringus osalemisest loobuda ning jätkata rinnavähi ennetust ja sõeluuringuid tavapärasel kujul. Oma nõusolekust on võimalik loobuda, kontakteerudes selleks vastutava uurijaga kas e-posti või telefoni teel (kontaktid on toodud informeeritud nõusoleku vormis). Sel juhul ei kasutata vastava uuritava geenitestide ja teiste teenuste andmeid uuringus. Uuringu käigus kogutud DNA proov ja uuringukoodi võti hävitatakse ehk kogutud andmeid ei saa enam siduda uuritava isikuga. Kogutud anonüümseid ehk tagasikodeerimist mittevõimaldavaid andmeid säilitatakse 15 aastat peale uuringu lõppu.

Bright-uuringu koduleht SIIN.