Praktikakoha taotlemine

Meditsiini ja tervishoiuga seotud valdkondades praktikakoha, sealhulgas vaatluspraktika (töövarju) koha taotlemiseks kontakteeruge oma õppeasutuse praktikakoordinaatoriga. Mittemeditsiinilistel erialade praktikakoha saamiseks, erialaseks stažeerimiseks ja töövarju läbimiseks täitke praktika avaldus.

Praktikavaldused vaatab üle praktikakoordinaator, kes kooskõlastab kohataotluse vastava struktuuriüksuste võimalustega.

Tagasiside taotlusele 5 tööpäeva jooksul.