Vaatluspraktika / töövari

Vaatluspraktika on praktika vorm, mis võimaldab üliõpilasel, õpilasel või õppejõul vaatluse teel õppida tundma kliinikumi töökorraldust, osutatavaid teenuseid ja teenuste osutamise viise. Samuti pakub Kliinikum gümnaasiumi lõpuklassi õpilastele võimalust tutvuda tööga tervishoiuasutuses, et populariseerida meditsiini erinevaid valdkondi ja olla noortele abiks elukutsevalikul.

Töövarjupäevad toimuvad üldjuhul sügisel, oktoobris ja novembris (võimalusel ka teistel aegadel). Töövarjupäeva kestvus on u 4 tundi. Kliinikumis on 17 erinevat kliinikut ja u 80 osakonda, pakume võimalust tutvuda erinevate spetsialistide tööga.

Töövarjuks ei ole võimalik tulla kirurgile (operatsioonidele), psühhiaatrile, patoloogiateenistusse, samuti ei lubata ämmaemanda töövarje sünnituse juurde, võimalusel saab jälgida ämmaemanda tööd sünnitusjärgses osakonnas. Enne praktikale saabumist on soovitav tutvuda kliinikumi kodulehega www.kliinikum.ee

Vaatluspraktikantidele ja töövarjudele laienevad kliinikumi isikuandmete ja eriliigiliste isikuandmete kaitsest tulenevad kohustused ning kõikide praktika sooritajatega sõlmitakse „Andmekaitse ja kohustuste leping“.

Täida praktikataotlus siin.