Üliõpilasele

Kliinikumis lähtutakse infektsioonikontrolli abinõudes COVID-19 ohutasemest: roheline, kollane või punane. Ohutase vaadatakse üle üldjuhul üks kord nädalas, esmaspäeviti.

Alates 25.11.2020 kehtib Kliinikumis COVID-19 ohutase “punane”.

ROHELINE
Tavaolukord
Järgida
infektsioonikontrolli
standardmeetmeid
KOLLANEPUNANE
KätehügieenKohustuslikKohustuslikKohustuslik
Auditoorne ja praktiline õpePiirangutetaLubatud
Võimalusel osalises
mahus distantsõpe,
eriti suurte
loenguvoorude korral
Riiklik korraldus
Kontaktõpet
mittevajav õppetöö
toimub ainult veebis
Haigussümptomite
hindamine Kliinikumi
sisenemisel
Ei ole vajalikSoovituslik
Termokaamerad
kehatemperatuuri
hindamiseks
Kohustuslik
Kontrollpunktid /
riiklikud meetmed
Kirurgilise maski kandmineEi ole vajalikKohustuslik
– Lähikontaktis
patsiendiga
– Kui õpperuumis ei
ole võimalik tagada
hajutatust
Kohustuslik

Palun jälgige Tartu Ülikooli COVID-19 teavet ning informatsiooni meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel.