Üliõpilasele

NÕUDED ÜLIÕPILASELE

Kliinikumis kehtib COVID-19 roheline ohutase, mis sätestab järgnevad nõuded üliõpilastele.

  • Vaktsineerimine tugevalt soovituslik, vastutavad õppeasutused.
  • Auditoorne ja praktiline õpe on piiranguteta.
  • Kätehügieen kohustuslik.
  • Kirurgilise maski kandmine on kohustuslik lähikontaktis patsiendiga.

Palun jälgige Tartu Ülikooli COVID-19 teavet ning informatsiooni meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel.

Lisainfo: vt TÜ Kliinikumi Moodle e-õppekeskkonnas: 

https://moodle.kliinikum.ee/course/view.php?id=20

praktikakoordinaator@kliinikum.ee;  

infektsioonikontrolliteenistus@kliinikum.ee