“Teistmoodi tulevik - kuidas leida tasakaal?”

12. mail, rahvusvahelisel õdede päeval, toimus õdede ja ämmaemandate konverents “Teistmoodi tulevik – kuidas leida tasakaal?”, kus räägiti väljakutsetest õendustöös ning kuulati ja arutleti, millised võiksid olla erinevad tulevikulahendused tervishoius, kaasates nii tehnoloogiat kui tehisintellekti.

Konverentsil anti välja ka Kliinikumi õenduse ja ämmaemandate aastapreemiad ning tunnustati parimaid praktikajuhendajaid.

Lisaks üllatati kolleege eripreemiatega.
Väsimatu innovaator – psühhiaatriakliiniku ülemõde Reet Tohvre
Töörõõmu looja – EMO vanemõde Mari Teugjas-Koit
E-intensiivravi saadik – 2. intensiivravi osakonna intensiivraviõde Karin Vichmann
Talent oma erialal – kopsukliiniku õde-spetsialist Riina Kubja

Palju õnne!
Kliinikumi Leht