1., 2. ja 3. intensiivravi osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku 1. intensiivravi, 2. intensiivravi ja 3. intensiivravi osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate valimiseks ajavahemikus 01.11.2021 – 31.10.2025.

1., 2. ja 3. intensiivravi osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad korraldavad anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena vastava osakonna erialal ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega. Osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastava osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • erialane (intensiivravi/ anestesioloogia) töökogemus vähemalt 3 aastat residentuuri lõpetamisest (vähemalt 0,75 koormuse ulatuses);
 • vastav eriala;
 • analüüsivõime, kriitikameel;
 • avameelsus, konstruktiivsus;
 • oskus lahendada kiireloomulisi olukordi;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • kas kõigis intensiivravi osakondades peaks ravima kõiki patsiente (üldintensiivravi ja eriintensiivravi kontekstis)?
 • milline peaks olema töökorraldus intensiivravis (sh osakonnast väljaspool olev)?
 • millised ülesanded oleksid arstidel ja intensiivraviõdedel intensiivravi osakonnas?
 • milline oleks arst-residentide rolliintensiivravi osakonnas?
 • millise hinnangu annate teadus- ja arendustööle vastavas intensiivravi osakonnas?

20. oktoobriks 2021 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Juri Karjaginilt e-posti juri.karjagin@kliinikum.ee teel.