Kopsukliiniku osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja järgnevad konkursid kopsukliinikus ajavahemikuks 01.02.2022 – 31.01.2026:

 • torakaalkirurgia ja kopsusiirdamise osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht);
 • pulmonoloogia ambulatoorse osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht).

Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab kopsukliiniku juhtimismeeskonna liikmena vastava osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded vastava osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle kopsukliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe kutsealal, soovitavalt tervise- või sotsiaalteaduste magistrikraad;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt vastava osakonna kliinilise tööga;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada 12. jaanuariks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 3. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Lisainfot jagab kopsukliiniku ülemõde Carine Gross (tel 5331 8034, carine.gross@kliinikum.ee).