Kliinilise füsioloogia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi südamekliiniku kliinilise füsioloogia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.01.2023 – 31.12.2026.

Kliinilise füsioloogia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab südamekliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • soov arendada osakonna meeskonda ja selge visioon, kuidas seda teha ning tõestatud juhtimisvõime;
 • töökogemus südamehaiguste mitteinvasiivse diagnostika alal vähemalt 5 aastat;
 • kardioloogi arstlik eriala;
 • analüüsivõime, kriitikameel;
 • avameelsus, konstruktiivsus;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda;
 • võimalust kujundada kardioloogia kiiresti areneva valdkonna tulevikku Kliinikumis;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vakstineeritust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • millisena kandideerija näeb südamehaiguste mitteinvasiivse diagnostika süsteemi Kliinikumis (statsionaarses ja ambulatoorses arstiabis);
 • kuidas osakond teeb südamehaiguste mitteinvasiivse diagnostika valdkonnas koostööd teiste arstlike erialadega Kliinikumis, perearstide ja teiste Eesti haiglatega.

15. augustiks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Jaan Ehalt e-posti jaan.eha@kliinikum.ee teel.