3. intensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku 3. intensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikus 01.09.2022 – 31.08.2026.

3. intensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega. Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded vastava osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • erialane (intensiivravi/ anestesioloogia) töökogemus vähemalt 3 aastat residentuuri lõpetamisest (vähemalt 0,75 koormuse ulatuses);
 • vastav eriala;
 • analüüsivõime, kriitikameel;
 • avameelsus, konstruktiivsus;
 • oskus lahendada pingelisi, kiireloomulisi olukordi;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • võimalust planeerida enda ja osakonna tööaega;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • kas kõigis intensiivravi osakondades peaks ravima kõiki patsiente?
 • milline peaks olema töökorraldus intensiivravis (sh osakonnast väljaspool olev)?
 • millised ülesanded oleksid arstidel ja intensiivraviõdedel 3. intensiivravi osakonnas?
 • milline oleks arst-residentide roll 3. intensiivravi osakonnas?
 • millise hinnangu annate teadus- ja arendustööle 3. intensiivravi osakonnas?

31. juuliks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Juri Karjaginilt e-posti juri.karjagin@kliinikum.ee teel.

Kandideerijatega vestlemise aeg – 10. august 2022.