Ambulatoorse ortopeedia osakonna ja skeletikudede panga juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi ortopeediakliiniku ambulatoorse ortopeedia osakonna ja skeletikudede panga juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.12.2022 – 30.11.2026.

Ambulatoorse ortopeedia osakonna ja skeletikudede panga juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab ortopeediakliiniku juhtimismeeskonna liikmena ortopeedia erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd ambulatoorse ortopeedia osakonnas ning juhib skeletikudede panga tööd koostöös ortopeediakliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded ambulatoorse ortopeedia osakonna ja skeletikudede panga üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • ortopeedi pädevus ning praktilised kirurgilise ravi oskused ja teadmised;
 • varasem tõestatud skeletikudede hankimise kogemus ja kudede käitlemise teadmised;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kasuks tuleb:

 • erialaorganisatsiooni töös osalemise kogemus;
 • viimase 5 aasta jooksul eriala pädevushindamise läbimine.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna ja skeletikudede panga eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 17. novembriks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Katre Maasalult e-posti katre.maasalu@kliinikum.ee teel.

PKL-135 Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudel