Ambulatoorse taastusravi osakonna õendusjuhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ambulatoorse taastusravi osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 01.06.2024 – 31.05.2028.

Ambulatoorse taastusravi osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht) korraldab spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku õendusjuhtimise meeskonna liikmena osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ning Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Ambulatoorse taastusravi osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijatel palume esitada 18. maiks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonna juhi nimele;
 • elulookirjeldus (VKL-318);
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku õendusjuht Kadri Piir e-posti Kadri.Piir@kliinikum.ee teel.