Andmekaitsespetsialist

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ootab oma meeskonda andmekaitsespetsialisti,

kelle ülesanneteks on andmekaitseõiguse kohaldamine kliinikumis läbiviidavas ravi-, õppe- ja teadustöös, töötajate andmekaitsealane nõustamine ja andmekaitsealaste nõuete täitmise kontrollimine, andmekaitsealase töö edendamine, koordineerimine ja suunamine, andmekaitse korralduse protsesside väljatöötamine ja toimimise tagamine.

Edukal kandidaadil on:

  • magistrikraad õigusteaduses (või omandamisel 2023/2024 õppeaastal);
  • põhjalikud teadmised ja kogemus andmekaitse valdkonnast;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ja erialase inglise keele oskus kesktasemel;
  • oskus töötada nii iseseisvalt kui teha koostööd, valmidus oma tööprotsesse juhtida ja lahendusi luua;
  • tulemustele orienteeritus ja sihikindlus nende elluviimisel;
  • pingetaluvus, täpsus ja hea ajaplaneerimise oskus;
  • tasakaalukus, usaldusväärsus ja konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise oskus.

Kasuks tuleb varasem andmekaitse valdkonnas töötamise kogemus ja teadmised infoturbe valdkonnast.

Kandidaadile pakume huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis, arenguvõimalusi ja erialaseid täiendkoolitusi, toetavaid kolleege ning lisapuhkust 7 kalendripäeva. Bruto töötasu vahemikus 2800-3000 eurot.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus aadressil varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab Mai Ärmand e-posti Mai.Armand@kliinikum.ee teel.