Andmekaitsespetsialisti otsing

Võtame tööle ANDMEKAITSESPETSIALISTI, kelle ülesandeks on andmekaitseõiguse kohaldamine kliinikumis läbiviidavas ravi-, õppe- ja teadustöös, töötajate ja juhtkonna andmekaitsealane nõustamine ja andmekaitsealaste nõuete täitmise kontrollimine, andmekaitsealase töö edendamine, koordineerimine ja suunamine, andmekaitse korralduse protsesside väljatöötamine ja toimimise tagamine.

Edukal kandidaadil on:

 • õigusalane kõrgharidus vähemalt magistritasemel
 • põhjalikud teadmised ja kogemus andmekaitse valdkonnast
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja erialase inglise keele oskus kesktasemel
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui teha koostööd, valmidus oma tööprotsesse juhtida ja lahendusi luua
 • tulemustele orienteeritus ja sihikindlus nende elluviimisel, pingetaluvus, täpsus, hea ajaplaneerimise oskus
 • tasakaalukus, usaldusväärsus ja konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise oskus
 • kasuks tuleb varasem andmekaitse valdkonnas töötamise kogemus, teadmised infoturbe valdkonnast.

Kandidaadile pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis
 • tööalase koolituse võimalusi
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva
 • töötamist suurorganisatsiooni väikeses ja toetavas kollektiivis.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja lühike motivatsioonikiri hiljemalt 20. septembriks 2022 aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab personaliteenistuse direktori asetäitja Gerli Kuldre e-posti gerli.kuldre@kliinikum.ee vahendusel.