Androloogikeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse juhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi androloogiakeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse juhi) valimiseks ajavahemikus 01.04.2022 – 31.03.2026.

Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskus tegeleb kõrgema etapi raviasutusena kõigi meesteahaiguste diagnoosimise ja raviga üle kogu Eesti. Keskus pakub erinevate meestehaigustega patsientidele kvaliteetset ja laiapõhjalist diagnostikat ja ambulatoorset ravi. Euroopa Androloogia Akadeemia raames osaleb androloogiakeskus androloogilise tegevuse koordineerimises ning standardite loomises ja tagamises.

Androloogiakeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse juht) korraldab valdkonna juhtimismeeskonna liikmena keskuse erialadel ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli, Euroopa Androloogia Akadeemia ning Kliinikumi teiste partneritega (VKL-358).

Keskuse juhil on ülesanded keskuse üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel. Keskuse juht töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • läbitud androloogia-uroloogia residentuur;
 • Euroopa Androloogia Akadeemia kliinilise androloogi sertifikaat;
 • tõestatud juhtimisvõime;
 • teadustöö tegemise kogemus, soovitavalt doktorikraad;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, avaliku esinemise võimekus;
 • väga hea eesti keele ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme–ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 2. märtsiks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab juhatuse liige-ravijuht Andres Kotsar e-posti andres.kotsar@kliinikum.ee teel.