Anestesioloogi konkurss lasteintensiivravi osakonnas

Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakonna täistööajaga (1,0 koormusega) anestesioloogi ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2024.

Kandideerimiseks palume saata vormikohased avaldus (digitaalselt allkirjastatuna) ja elulookirjeldus hiljemalt 16. juuliks 2024 aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni konkursi kohta osakonnajuhi kohusetäitja Merle Benström e-posti Merle.Benstrom@kliinikum.ee teel.