Lasteintensiivravi osakonna juhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.04.2024 – 31.03.2028.

Lasteintensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega. Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • erialane (laste intensiivravis) töökogemus vähemalt 5 aastat (residentuuri lõpetamisest, vähemalt 0,75 koormuse ulatuses);
 • vastav eriala;
 • analüüsivõime, kriitikameel;
 • avameelsus, konstruktiivsus;
 • oskus lahendada pingelisi kiireloomulisi olukordi;
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • juhtivat tööd ülikoolihaiglas;
 • võimalust planeerida osakonna ja enda tööaega;
 • võimalust planeerida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • milline peaks olema töökorraldus lasteintensiivravi osakonnas (k.a väljaspool osakonda) ja läbi uue lastekliiniku korpuse prisma?
 • millised ülesanded on arstidel ja intensiivraviõdedel lasteintensiivravi osakonnas?
 • milline on arst-residentide roll lasteintensiivravi osakonnas?
 • millised on patsiendi raviga otseselt mitteseotud tegevused lasteintensiivravi osakonnas: arendus- ja teadustegevus?

1. märtsiks 2024 e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfo kliinikujuht Juri Karjaginilt e-posti Juri.Karjagin@kliinikum.ee teel.