Apteegi juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (apteegi juhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi apteegi juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (apteegi juhi) valimiseks ajavahemikus 01.02.2023 – 31.01.2027.

Apteegi juhi peamiseks ülesandeks on eest vedada apteegiteenuse arengut Kliinikumis, et tagada parim standarditele vastav farmaatsiaalase teenuse kvaliteet. Apteegi juhil on ülesanded apteegi üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga proviisorina.

Edukal kandidaadil on:

 • ülikoolis omandatud akadeemiline kraad proviisori erialal või vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus apteegiteenuse osutajana üld- või haiglaapteegis viimase viie aasta jooksul;
 • varasem haiglaapteegis töötamise kogemus;
 • meeskonna eduka juhtimise kogemus;
 • selge visioon apteegiteenuse arengu kohta Kliinikumis ja Eestis tervikuna;
 • teadmised farmaatsiaalastest seadusloomest;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • võimalust juhtida farmaatsiaalase tegevuse arengut Kliinikumis;
 • motiveerivat töötasu;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme-ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 27. detsembriks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab ülemproviisor Irja Uiboleht (tel 5331 9556, irja.uiboleht@kliinikum.ee).