Arst-õppejõu konkursid sisekliiniku sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakonnas

Tartu Ülikooli Kliinikum (L. Puusepa 1a, Tartu 50406) kuulutab välja konkursid sisekliiniku sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakonna täis- või osatööajaga (kokku 4,5 koormusega) sisemeditsiini erialade arst-õppejõu ametikohtade täitmiseks alates 15. oktoobrist 2022.

Vajadusel tööülesannete täitmine Kliinikumi tütar- ja/või koostööhaiglates.

Kandideerimiseks palume saata vormikohased avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 23. septembriks 2022 aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagavad informatsiooni konkursi kohta osakonnajuhataja, vanemarst-õppejõud Peeter Saadla (peeter.saadla@kliinikum.ee, tel 731 8620) või kliiniku direktor Rein Kermes (rein.kermes@kliinikum.ee, tel 5331 8603).