Gastroenteroloogi konkurss sisekliinikus

Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi sisekliiniku gastroenteroloogia osakonna täistööajaga gastroenteroloogi ametikoha täitmiseks alates 18. juulist 2024.

Vajadusel tööülesannete täitmine Kliinikumi tütar- ja/või koostööhaiglates.

Kandideerimiseks palume saata vormikohased avaldus (digitaalselt allkirjastatuna) ja elulookirjeldus hiljemalt 21. juuniks 2024 aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni konkursi kohta sisekliiniku juht Toomas Kariis (Toomas.Kariis@kliinikum.ee).