Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (kliinikujuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (kliinikujuhi) valimiseks ajavahemikus 01.03.2022 – 28.02.2026.

Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhi peamiseks ülesandeks on korraldada ja koordineerida geneetika ja personaalmeditsiini arengut Kliinikumis eesmärgiga tagada riiklikele ja parimatele rahvusvahelistele standarditele vastav tase ja parim võimalik patsiendikogemus. Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhi tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded kliiniku loomisel, selle üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • rahvusvaheline tunnustatus erialaspetsialistina;
 • selge visioon geneetika ja personaalmeditsiini arengu kohta Kliinikumis ja Eestis tervikuna;
 • juhtimisvõimekus ja tahe;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • soovitavalt teaduskraad ja jätkuv teaduslik aktiivsus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • võimalust juhtida kiiresti areneva meditsiinieriala arengut;
 • motiveerivat töötasu;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme-ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 15. veebruariks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab 6. kliinilise valdkonna juht Margus Punab e-posti margus.punab@kliinikum.ee teel.