Juhtumikorraldaja toitmisravi keskusesse

Tartu Ülikooli Kliinikumi toitmisravi keskus ootab septembrist 2023 oma meeskonnaga liituma täistööajaga (1,0 koormusega) juhtumikorraldajat (päevane töö E-R), kelle peamisteks töökohustusteks on:

 • toitmisravi raviteekonnal olevatele patsientidele koordinaatoriks ja kontaktisikuks olemine
 • lepingute ja keskusega seotud dokumentatsiooni nõuetekohane haldamine
 • raviarvete koostamine ja esitamine Tervisekassale
 • patsiendi raviteekonnal tekkiva informatsiooni koondamine ning erinevate raviteekonna osapoolte vahelise koostöö ja infoliikumise tagamine (sh pumbaõpetus)
 • patsiendi sotsiaalsete ja raviteekonna probleemide määratlemine, sekkumisstrateegia väljatöötamine
 • patsiendi nõustamine tervishoiu-, sotsiaal- ja muude teenuste (AA-rühmad, KOV, töötukassa) ja abi võimaluste kohta.

Edukal kandidaadil on:

 • eelduslikult kõrgharidus (õe või sotsiaalpedagoogika või sotsiaaltöö alane)
 • varasem kokkupuude dokumentatsiooni haldamisega
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • huvi valdkonna vastu ja valmisolek õppimiseks
 • täpsus, korrektsus, hea pingetaluvus
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime
 • kasuks tuleb vene ja inglise keele valdamine.

Kandidaadile pakume:

 • huvitavat tööd Kliinikumi kõige uuemas struktuuriüksuses
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva
 • täienduskoolitusi professionaalseks arenguks
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Kandideerijal palume esitada 11. augustiks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile neeme.ilves@kliinikum.ee motivatsioonikiri sobivuseks juhtumikorraldaja töökohale ja elulookirjeldus.

Täpsemat teavet jagab informatsiooni toitmisravi keskuse juht Neeme Ilves (tel 5321 7230, neeme.ilves@kliinikum.ee).