Jurist-andmekaitsespetsialisti otsing

Võtame tööle JURIST-ANDMEKAITSESPETSIALISTI.

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ootab oma meeskonda jurist-andmekaitsespetsialisti, kelle vastutusalasse kuulub andmekaitseõiguse kohaldamine kliinikumis läbiviidavas ravi-, õppe- ja teadustöös, andmekaitsealane nõustamine ja andmekaitsealaste nõuete täitmise kontrollimine, andmekaitsealase töö edendamine, koordineerimine ja suunamine, andmekaitse korralduse protsesside väljatöötamine ja toimimise tagamine, juhtkonna nõustamine, kliinikumi lepingute, siseaktide ja muude õiguslike dokumentide ettevalmistamisel osalemine.

Edukal kandidaadil peab olema:

 • magistrikraad õigusteadustes
 • eelnev kogemus andmekaitse valdkonnas
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendus-, analüüsi- ja argumenteerimisoskus
 • vastutus- ja otsustusvõime
 • koostööle ja lahendustele orienteeritus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, hea inglise keele oskus
 • arvutioskus.

Kandidaadile pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis
 • arenguvõimalusi ja erialaseid täiendkoolitusi
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva
 • toetavaid kolleege.

Kandideerimiseks palume esitada elulookirjelduse, motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 20. septembriks 2022 aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab personaliteenistuse direktori asetäitja Gerli Kuldre e-posti gerli.kuldre@kliinikum.ee vahendusel.