Juristi konkurss

Võtame tööle juristi, kelle vastutusalasse kuulub Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse nõustamine, lepingute, siseaktide ja muude õiguslike dokumentide ettevalmistamisel osalemine, juriidiliste analüüside koostamine ning Kliinikumi esindamine õigusalastes vaidlustes.

Edukal kandidaadil peab olema:

  • magistrikraad õigusteadustes (või magistriõpingute lõpetamine 2021/2022 õppeaastal)
  • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendus-, analüüsi- ja argumenteerimisoskus
  • vastutus- ja otsustusvõime
  • koostööle ja lahendustele orienteeritus
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, hea inglise keele oskus
  • arvutioskus.

Kasuks tuleb varasem õigusalane kogemus tervishoiuvaldkonnas.

Kandidaadile pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis
  • arenguvõimalusi ja erialaseid täiendkoolitusi
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva
  • toetavaid kolleege.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Kandideerimiseks palume esitada elulookirjelduse, motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 12. juuniks 2022 aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab jurist-andmekaitsespetsialist Gerli Kuldre e-posti gerli.kuldre@kliinikum.ee vahendusel.

Tartu Ülikooli Kliinikum on Euroopas tunnustatud ülikoolihaigla, millel on juhtiv roll Eesti meditsiinis. Kliinikumi missiooniks on tagada Eesti meditsiini kestmine ja areng läbi kõrgetasemelise integreeritud ravi-, õppe- ja teadustöö.