Kliinilise geneetika osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku kliinilise geneetika osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikus 01.04.2022 – 31.03.2026.

Kliinilise geneetika osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • töökogemus meditsiinigeneetika alal või pärilike haigustega patsientidega vähemalt 3 aastat;
 • meditsiinigeneetika, pediaatria, neuroloogia vm meditsiinigeneetikaga tihedalt seotud arstlik eriala;
 • analüüsivõime, kriitikameel;
 • avameelsus, konstruktiivsus;
 • oskus lahendada kiireloomulisi olukordi;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • kuidas tagada parimal viisil üle-eestiline kliinilise geneetika osakonna patsientide ravi, sh erinevate patsiendigruppide osas nagu harvikhaigustega patsiendid, jälgimist vajavad ainevahetushaiguste jt pärilike haigustega patsiendid, pärilike vähisündroomidega ning sagedasemate pärilike haigustega (nt perekondliku hüperkolesteroleemiaga) patsiendid ja nende pereliikmed?
 • kuidas parimal viisil tagada koostööd Tallinna ja Tartu üksuse vahel ja millisena näete nende kahe üksuse omavahelist suhestumist?
 • kuidas lahendada eriti Tallinnas esinevaid pikki vastuvõtujärjekordi?
 • kuidas parandada koostööd laboratoorse geneetika osakonnaga, teiste Kliinikumi osakondadega ja teiste Eesti tervishoiuteenuse osutajatega?
 • millised ülesanded oleksid arstidel, õdedel ja teistel spetsialistidel kliinilise geneetika osakonnas?
 • milline oleks arst-residentide roll kliinilise geneetika osakonnas nii meditsiinigeneetika kui ka teiste erialade arst-residente silmas pidades?
 • millised peaksid olema tähtsaimad kliinilise geneetika osakonna arenguprioriteedid?
 • kuidas võiks välja näha erinevate personaalmeditsiini teenuste juurutamine kliinikus ja Kliinikumis (sh koostöö personaalmeditsiini osakonnaga)?

22. märtsiks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Sander Pajusalult e-posti sander.pajusalu@kliinikum.ee teel.