Kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskuse juhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse juhi) valimiseks ajavahemikus 15.02.2023 – 14.02.2027.

Kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena taastusravi ja toitmisravi erialadel ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskuses ning juhib keskuse tööd koostöös spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Keskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskuse üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • tõestatud juhtimiskogemus;
  • varasem töökogemus taastusravi ja toitmisravi erialadel;
  • suur töötahe, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida keskuse eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri 4. kliinilise valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 24. jaanuariks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juhilt Aet Lukmannilt e-posti aet.lukmann@kliinikum.ee teel.