Kõrvakliiniku pea- ja kaelakirurgia osakonna õendusjuhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi kõrvakliiniku loodava pea- ja kaelakirurgia osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 01.06.2024 – 31.05.2028.

Pea- ja kaelakirurgia osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht) korraldab kliiniku õendusjuhtimise meeskonna liikmena vastava osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös kõrvakliiniku, stomatoloogia kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded vastava osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle kõrvakliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijatel palume esitada 2. maiks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonna juhi nimele;
 • elulookirjeldus (VKL-318);
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni kõrvakliiniku õendusjuht Marika Tamm e-posti Marika.Tamm@kliinikum.ee teel.