Laboratoorse geneetika osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku laboratoorse geneetika osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikus 01.04.2022 – 31.03.2026.

Laboratoorse geneetika osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna või laborispetsialistina.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele kas arsti või laborispetsialistina ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • töökogemus kliinilise laboratoorse geneetika, nt molekulaardiagnostika, tsütogeneetika või ainevahetushaiguste laboratoorse diagnostika alal vähemalt 3 aastat;
 • oskused ja teadmised kliinilise labori töö korraldamisest, kvaliteedijuhtimisest, laboriinfosüsteemidest;
 • analüüsivõime, kriitikameel;
 • avameelsus, konstruktiivsus;
 • oskus lahendada kiireloomulisi olukordi;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • milline võiks olla laboratoorse geneetika osakonna töökorraldus ja kuidas tagada parimal viisil koostööd erinevate osakonna laborite vahel (tsütogeneetika, molekulaardiagnostika, ainevahetushaigused, Tallinna geneetika labor)?
 • kuidas leida võimalikult häid spetsialiste erinevatele töölõikudele (nt bioloogid, keemikud, bioinformaatikud, kliinilise kompetentsiga spetsialistid jne)?
 • kuidas parandada koostööd laborianalüüside tellijatega nii kliinilise geneetika ja personaalmeditsiini osakondadest, teistest Kliinikumi osakondadest kui väljastpoolt Kliinikum?
 • millisel viisil tagada parim võimalik bioanalüütikute ja laborianalüütikute töökorraldus nii, et osakond oleks atraktiivseks töökohaks ja saaks endale tööle parimad bio- ja laborianalüütikud?
 • milline oleks arst-residentide roll laboratoorse geneetika osakonnas nii meditsiinigeneetika kui ka teiste erialade arst-residente silmas pidades?
 • millised peaksid olema tähtsaimad laboratoorse geneetika osakonna arenguprioriteedid?
 • kuidas võiks välja näha erinevate personaalmeditsiini teenuste juurutamine kliinikus ja Kliinikumis (sh koostöö personaalmeditsiini osakonnaga)?

22. märtsiks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Sander Pajusalult e-posti sander.pajusalu@kliinikum.ee teel.