Labori logistik patoloogiateenistusse (päevane töö)

Tartu Ülikooli Kliinikumi patoloogiateenistus ootab oma meeskonnaga liituma täistööajaga labori logistikut, kelle peamisteks tööülesanneteks on uuringute vastuvõtt ja logistika, tellimuste vormistamine, meditsiiniliste andmete elektrooniline sisestus (töö arvutiga, programmidega), uuringute tellimise ja uuringuvastustega seotud asjaajamine, arhiivitöö (andmekandjate arhiveerimine, andmekandjate väljastamine) ning muu asjaajamine (nt koolitused, personalitöö, õppetöö, töögraafikud, aruandlus jmt).

Tegemist on päevase vahetustega tööga E-R ajavahemikus kell 8-17 (tööaeg 8 tundi päevas). Töötamine toimub labori keskkonnas ja meditsiiniliste andmetega (sh ladina keelne terminoloogia).

Kandidaadilt eeldame keskharidust, väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas, arvuti (sh programmide) kasutamise oskust, põhiteadmisi dokumentatsiooni vormistamisest, analüüsi- ja otsustusvõimet, kohusetundlikkust, korrektsust, ausust, head suhtlemisoskust, pingetaluvust, kohanemisvõimet, meeskonnatöö oskust ja lahendustele orienteeritud suhtumist.

Kasuks tuleb sekretäri või muu asjaajamisalane kvalifikatsioon.

Kandidaadile pakume kaasaegset töökeskkonda, mitmekesiseid tööülesandeid, enesearengu võimalusi, töötamist meeskonnas ja lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri aadressil Piret.Mangel@kliinikum.ee. Motivatsioonikirjas kirjeldada, kuidas omandatud teadmised ja isikuomadused toetavad antud ametikohal töötamist ning millised on edasised arengusoovid.

Lisainfot jagab teenistuse juhtiv bioanalüütik Piret Mängel e-posti Piret.Mangel@kliinikum.ee teel.