Laborispetsialist kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakonda

Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabori kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakond ootab oma meeskonnaga liituma täistööajaga laborispetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on kliinilise keemia/immunoloogia automaatliini haldamine, uute uuringute ja protsesside juurutamine, ISO 15189 nõuetele vastavate dokumentide loomine ja haldamine ning riigihangete koostamine.

Kandideerijalt eeldame:

  • erialast kõrgharidust magistri tasemel
  • varasemat laboritöö kogemust
  • täpsust, korrektsust ja head pingetaluvust
  • head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust
  • otsustus- ja vastutusvõimet
  • väga head inglise keele oskust.

Kasuks tulevad töökogemus meditsiinilaboris ja teadmised kvaliteedisüsteemist.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus aadressil Katrin.Reimand@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab osakonnajuht Katrin Reimand e-posti Katrin.Reimand@kliinikum.ee teel.