Lasteintensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja valimiseks ajavahemikus 01.11.2021 – 31.10.2025.

Lasteintensiivravi osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialal ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega. Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • erialane (laste intensiivravis) töökogemus vähemalt 5 aastat residentuuri lõpetamisest (vähemalt 0,75 koormuse ulatuses);
 • vastav eriala;
 • analüüsivõime, kriitikameel;
 • avameelsus, konstruktiivsus;
 • oskus lahendada kiireloomulisi olukordi;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • oskus planeerida osakonna tööd pikemas perspektiivis.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele, mis muu hulgas vastab küsimustele:

 • milline peaks olema töökorraldus lasteintensiivravi osakonnas (k.a väljaspool osakonda) ning milline see võiks olla uues ehitatavas lastekliiniku korpuses?
 • millised ülesanded oleksid arstidel ja intensiivraviõdedel lasteintensiivravi osakonnas?
 • milline oleks arst-residentide roll lasteintensiivravi osakonnas?
 • millise hinnangu annate teadus- ja arendustööle lasteintensiivravi osakonnas?

20. oktoobriks 2021 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliiniku juht Juri Karjaginilt e-posti juri.karjagin@kliinikum.ee teel.