Lastekirurgia osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi kirurgiakliiniku lastekirurgia osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 01.01.2023 – 31.12.2026.

Lastekirurgia osakonna õendusJuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuht) korraldab kirurgiakliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle kirurgiakliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt osakonna kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • kasuks tuleb töökogemus kirurgilise profiiliga osakonnas.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 9. detsembriks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 1. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni kliiniku ülemõde Karina Lõhmus (tel 5331 8203, karina.lohmus@kliinikum.ee).