Lastekliiniku kahe osakonna õendusjuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid lastekliiniku

 • neonatoloogia osakonna
 • ägedate infektsioonide osakonna

õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonna õendusjuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.04.2024 – 31.03.2028.

Lastekliiniku 2 osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonna õendusjuhid) korraldavad lastekliiniku õendusjuhtimise meeskonna liikmetena vastavate osakondade õendus- ja hooldustööd koostöös lastekliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle lastekliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 29. veebruariks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni lastekliiniku õendusjuht Evelyn Evert e-posti Evelyn.Evert@kliinikum.ee teel.