Nahahaiguste kliiniku statsionaarse osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi nahahaiguste kliiniku statsionaarse osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonna õendusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 06.06.2022 – 05.06.2026.

Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab nahahaiguste kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle nahahaiguste kliiniku õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt osakonna kliinilise tööga;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 30. maiks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 2. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Lisainfot jagab nahahaiguste kliiniku ülemõde Tiiu Kõrran (tel 5346 5002, tiiu.korran@kliinikum.ee).