Naistekliiniku ämmaemandusjuhtide ja õendusjuhi konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid naistekliiniku

 • sünnitusosakonna ämmaemandusjuhtimise
 • naistenõuandla ämmaemandusjuhtimise
 • günekoloogia osakonna õendusjuhtimise

tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakondade ämmaemandusjuhtide ja õendusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 01.05.2024 – 30.04.2028.

Naistekliiniku ämmaemandusjuhtide ja õendusjuhi tähtajaliste lisaülesannete täitjad korraldavad naistekliiniku ämmaemandus- ja õendusjuhtimise meeskonna liikmetena vastavate osakondade ämmaemandate, õdede ja hooldajate tööd koostöös naistekliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Osakondade ämmaemandus- ja õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle naistekliiniku ämmaemanda või õe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus ämmaemanda või õe erialal, soovituslik magistrikraad;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 04. aprilliks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • osakonna arenguvisioon (esseena 1 lk)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni naistekliiniku ämmaemandusjuht Pille Teesalu e-posti Pille.Teesalu@kliinikum.ee teel.