Naistekliiniku osakonnajuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid naistekliiniku järgnevate osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonnajuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.04.2024 – 31.03.2028:

 • sünnitusosakond
 • günekoloogia osakond
 • naistenõuandla
 • viljatusravi keskus
 • seksuaaltervise keskus.

Naistekiiniku osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonnajuhid) korraldavad naistekliiniku juhtimismeeskonna liikmetena osakondade erialadel ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega. Osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel (osakonnajuhtidel) on ülesanded osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõududena.

Edukas kandidaat vastab Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • visioon osakonna arengu kohta naistekliinikus
 • uuendusmeelsus, suur töötahe;
 • meeskonnatöö oskus
 • hea pingetaluvus ja kiire kohanemisvõime
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • juhtimiskogemus ja/või teadmised juhtimisülesanne täitmiseks.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada

 • elulookirjeldus (VKL-318),
 • motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele,
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad dokumendid,
 • kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid

20. veebruariks 2024 e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni naistekliiniku juht Kristiina Rull e-posti Kristiina.Rull@kliinikum.ee teel.