Naistenõuandla perekeskuse ämmaemandusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse ämmaemandusjuhi) konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi naistekliiniku naistenõuandla perekeskuse ämmemandusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse ämmaemandusjuhi) valimiseks ajavahemikuks 01.06.2022 – 31.05.2026.

Perekeskuse ämmaemandusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse ämmaemandusjuht) korraldab naistekliiniku juhtimismeeskonna liikmena keskuse ämmaemandus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Perekeskuse ämmaemandusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded keskuse üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle naistekliiniku ämmaemanda tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • ämmaemanda rakenduskõrgharidus, soovitavalt lisaks magistrikraad või motivatsioon magistriõppesse asumiseks
 • ambulatoorse ämmaemandusabi töö kogemus
 • uuendusmeelsus
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (sh erinevad programmid, Microsoft Excel)
 • meeskonnatöö oskus
 • pingetaluvus
 • kiire kohanemisvõime
 • hea eesti keele oskust kõnes ja kirjas
 • vene ja inglise keele oskust algtasemel kõnes.

Kandideerimisel eeldame COVID-19 vaktsineeritust.

Meie pakume:

 • rõõmsameelset kollektiivi
 • mitmekesist ja suhtlemisrohket tööd
 • ametialaseid täiendkoolitusi
 • tasustatud lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 15. maiks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 1. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • ambulatoorse ämmaemandusabi arenguvisioon (1 lk)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Lisainfot jagab naistekliiniku ülemämmaemand Pille Teesalu (tel 5331 9929, pille.teesalu@kliinikum.ee).